KPFlederLederVVG

PROJEKTO IDĖJA - ĮAMŽINTI PANEVĖŽIO RAJONO KŪRĖJUS-MENININKUS.

„Menų sala“ – taip vadinasi dailininko, vasaros stovyklų „Jaunasis skulptorius“ iniciatoriaus Daliaus Dirsės prieš keliolika metų Naujamiestyje įsteigtas klubas, kurio paskirtis – vienyti menui tarnaujančius žmones. 

„Menų sala“ – nuo šiol tai ir projekto, gavusio europinę paramą, pavadinimas.

„Menų sala“ – tokį pavadinimą išlaikys ir pateisins dvylikos TV laidų ciklas, kuriame bus papasakota apie Panevėžio rajone gyvenančius kūrėjus: kalvius, keramikus, tapytojus, skulptorius – ir medžio, ir akmens, stiklo menininkus, tekstilės meistrus – profesionalus ir tautodailininkus, ir net jokiai kūrėjų sąjungai nepriklausančius. 

Projektas sumanytas todėl, kad apie išskirtinai žemdirbiškame rajone kuriančius žmones nedaug kas žino. Antra vertus, kai kurių pavardės tokios garsios, jog jau seniai peržengę rajono teritorijos, kaip ir Lietuvos, ribas. Bet, visų svarbiausia, kad patys menininkai nepažįsta savųjų kolegų, gyvenančių dažnai gretimame kaime.

Todėl svarbu parodyti, atskleisti, didžiuotis tais, ir tuo, ką jie savuoju talentu, savosiomis iniciatyvomis tveria garsiai apie pasiekimus, laimėjimus, pripažinimą, kažkodėl sulaukiamą dažniau tolimesnėse valstybėse, nei gimtinėje, nešaukdami. 

„Menų salos“ akiratyje tokių menininkų daug – net trisdešimt šeši. Aišku, jų gal net triskart daugiau, bet šįsyk nuspręsta taip: kadangi ši žemė suraikyta į dvylika seniūnijų, belsimės į trejas namų duris kiekvienoje jų.

krekenavosH  1 SERIJA Krekenavos seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/412127?autostart=true

Alfridas  skulptorius Alfridas Pajuodis

RasaDružienė  karpinių ir sodų kūrėja Rasa Družienė

JuliusAuglys  fotografas - gamtininkas Julius Auglys

miežiškių  2 SERIJA Miežiškių seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/413827?autostart=true

Titas  skulptorius - drožėjas Eduardas Titas

MieziskiaiJulijana  linininkė Julijana Lukoševičienė

Bikinienė  tekstilininkė Janina Bikinienė

karsakiškio  3 SERIJA Karsakiškio seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/416177?autostart=true

čepėnas  fotografas - biologas Kęstutis Čepėnas

Pocienė  tapytoja Aldona Pocienė

MatulisJ  skulptorius - drožėjas Jonas Matulis

vadoklių   4 SERIJA Vadoklių seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/418933?autostart=true 

audejaStanislava  audėja Stanislava Balsevičienė

Turulienė  poetė Stanislava Turulienė

Karalius  skulptorius Gediminas Karalius

raguvos  5 SERIJA Raguvos seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/420643?autostart=true

regina  fotografė, vėrinių vėrėja Regina Slučkienė

RaguvaArūnas  drožėjas Arūnas Jodzevičius

poeteBaltušnikienė  poetė Janina - Jakimaitytė Baltušnikienė

panevezio-sen-herbas-15769-s94x113  6 SERIJA Panevėžio seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/423087?autostart=true

Jokuboniai  kalviai Viginta ir Rolandas Jakuboniai

gokas  keramikas Audrius Gokas

varžinskas  skulptorius Algirdas Varžinskas

naujamiesčio  7 SERIJA Naujmiesčio seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/425043?autostart=true

Julius-Vaupšas  fotografas - drožėjas Julius Vaupšas

Julius-Dirsė  dendrologas kolekcininkas Julijonas Dirsė

rimute  pynėja Rima Apšegaitė - Serdikevičienė

upytės  8 SERIJA Upytės seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/428137?autostart=true

gnizinskas  grafikas Česlovas Gnižinskas

ričardas  tapytojas Ričardas Ničajus

renata  tapytoja Renata Laučkienė

ramygalos  9 SERIJA Ramygalos seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/430973?autostart=true

Laima  keramikė Laima Kiškienė

Danutė  pynėja Danutė Ulienė

Rinkevičius  poetas - drožėjas Edmundas Rinkevičius

panevėžio  10 SERIJA Paįstrio seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/434939?autostart=true

Tomas  dailininkas - grafikas Tomas Rudokas

Adele  tapytoja Adelė Bražėnienė

Staselė  tapytoja-akvarėlininkė Stasė Mikeliūnienė

smilgiųH  11 SERIJA Smilgių seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/439377?autostart=true

Vitalijus  aviamodeliuotojas Vitalijus Salogubovas

Julija-audėja  audėja Julija Lukoševičienė

Kęstutis  tapytojas Kęstutis Vaičiūnas

velžio  12 SERIJA Velžio seniūnija http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/447053?autostart=true

Kriukai  stiklo menininkai Indrė ir Remigijus Kriukai

VaivaČyvaitė  grafikė Vaiva Čyvaitė

kronis  kalvis Saulius Kronis

13 SERIJA APIBENDRINIMAS http://www.tv3play.lt/programos/menu-sala/450655?autostart=true

Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis

menotyrininkas Sigitas Laurinavičius

dalius  "Menų sala" sumanytojas Dalius Dirsė

MSafiša projekto baigiamoji konferencija